E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOCHEMIA →

Dlaczego alkohol uzależnia ?

Pod względem chemicznym alkohol spożywczy to alkohol etylowy (etanol) o wzorze C2H5OH. Substancja ta w organizmie człowieka jest utleniana przez wątrobę do kwasu octowego, a produktem pośrednim tej przemiany jest aldehyd octowy CH3CHO – toksyczna substancja o zapachu jabłek. To właśnie aldehyd octowy jest przede wszystkim odpowiedzialny za złe samopoczucie po spożyciu alkoholu, bo jest on bardziej toksyczny niż sam etanol.

szlak przemian etanolu

Jak powszechnie wiadomo, alkohol, oprócz krótkotrwałych, zgubnych efektów swojego działania, spożywany w dużych ilościach i przez dłuższy czas, wywołuje niebezpieczne uzależnienie – alkoholizm.
Okazuje się, że mechanizm uzależnienia od etanolu został już poznany i kluczową rolę odgrywa w nim nie sam etanol, ale aldehyd octowy – produkt pośredni jego utleniania, gromadzący się w większych ilościach po spożyciu dużej ilości trunku. Mechanizm jest następujący: przemiana metaboliczna fenyloalaniny – jednego z kluczowych aminokwasów (wchodzących w skład białek) prowadzi do kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego – końcowego produktu.
Owa ścieżka metaboliczna zawiera 3 produkty pośrednie (nieistotne jak się one nazywają). Aldehyd octowy blokuje przemianę ostatniego produktu pośredniego do produktu końcowego (kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego). Wskutek tej blokady następuje spiętrzenie w komórce substancji pośrednich szlaku katabolizmu fenyloalaniny. Niestety, owe związki mają tendencje do reagowania ze sobą z utworzeniem substancji zwanych aporfinami. Aporfiny bardzo przypominają swoją budową i działaniem morfinę – silnie uzależniający narkotyk.

morfina i aporfina

Mówiąc skrótem: spożywanie alkoholu prowadzi do produkcji w organizmie narkotyku i to on odpowiada za działanie uzależniające. Można więc powiedzieć, że alkoholizm to pośrednia forma narkomanii.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski